Opritverwarming renovatie

Het komt in de praktijk toch nog wel eens voor, dat in bestaande situaties uit bezuinigingsoverwegingen geen opritverwarming is ingepland, of dat na jaren blijkt dat de opritverwarming niet (meer) werkt.

Met de Retrofit Opritverwarming van Heating Group is daar nu iets aan te doen.

Heating Group International b.v. treedt bij opritverwarmingrenovatieprojecten op als hoofdaannemer en neemt daarmee de opdrachtgever alle zorgen uit handen. Heating Group verzorgt indien gewenst het verwijderen van de bestaande afwerklaag, het monteren van het verwarmingssysteem en het aanbrengen van de nieuwe afwerklaag.

Ook doorwerkvoorzieningen, verkeersmaatregelen, etc. worden door Heating Group verzorgd. Het eindresultaat is een werkend opritverwarmingssysteem in een oprit met nieuwe afwerklaag, waarop de gebruiker ook nog eens garantie krijgt.

Want, uiteindelijk wil ook de gebruiker van een bestaande situatie, de zekerheid dat zijn oprit sneeuw- en ijsvrij blijft als dat nodig is.